เงินฝากออมทรัพย์
ออมทรัพย์
1.25%
ออมทรัพย์ ATM
2.10%
ออมทรัพย์พิเศษ
2.60%
ออมทรัพย์สินเพิ่มพูน
ฝากจำนวนเท่ากันทุกเดือน
ระยะเวลา 2 ปี ถึง 5 ปี
3.50%
เงินฝากประจำ
ประจำ 6 เดือน
3.10%
ประจำ 12 เดือน
3.25%
ประจำ 24 เดือน
3.50%
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

 


ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน
 
เงินกู้ฉุกเฉิน
5.50%
เงินกู้ฉุกเฉินหมุนเวียน
5.50%
เงินกู้ฉุกเฉิน(สมทบ)
5.50%
เงินกู้ฉุกเฉินเปิดเทอม
4.00%
เงินกู้สามัญ
 
เงินกู้สามัญ 72 งวด
6.20%
เงินกู้สามัญ 120 งวด
6.20%
(คงต้น/คงยอด)
 
เงินกู้สามัญ A.T.M.
6.20%
เงินกู้สามัญ(สมทบ)
6.20%
เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
6.50%
เงินกู้พิเศษ
 
เงินกู้พิเศษพาหนะ
6.75%
เงินกู้พิเศษการลงทุน
6.75%
เงินกู้พิเศษสานฝัน
6.20%
เงินกู้เคหะ (ปลูกบ้าน 30 ปี)
เงินกู้เคหะ (ปลูกบ้าน 15 ปี)
5.00%
5.00%
เงินกู้เคหะ (บ้านเก่า)
เงินกู้เคหะ (ซื้อที่ดิน/ไถ่ถอน)
5.85%
6.20%
เงินกู้เคหะ (ที่ดินบิดา,มารดา)
6.20%
เงินกู้เคหะ(แปลงสินทรัพย์เป็นทุน)
6.20%
เงินกู้สวัสดิการ
 
เงินกู้สวัสดิการคอมพิวเตอร์
6.00%
เงินกู้สวัสดิการรถจักรยานยนต์
6.00%
เงินกู้สวัสดิการรถยนต์ (เก่า,ใหม่)
6.00%
เงินกู้สวัสดิการธนวัฏ
6.00%
เงินกู้สวัสดิการค่ารักษา
6.00%
เงินกู้สวัสดิการการศึกษา
6.00%
เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อ
 
โทรศัพท์มือถือ
6.00%
เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อ
 
เครื่องปรับอากาศ
6.00%
เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อกล้อง
6.00%
เงินกู้สวัสดิการ LPG/NGV
6.00%
 
 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

 

 

วันนี้: 77 คน
ทั้งหมด: 156802 คน
 
 
  Image  
 
สหกรณ์ฯ แจ้งโอนเงิน

สหกรณ์ฯ ได้โอนเงินค่าของชำร่วยคนละ 400 บาท เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เข้าบัญชีออมทรัย์ ATM และสำหรับสมาชิกอาวุโส สหกรณ์ฯ ได้โอนเงินเกื้อกูลสมาชิกอาวุโสเข้าบัญชีสวัสดิการสมาชิก ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ

 
 
 
 
  Image  
 
ประกาศหมายเลขผู้สมัคร ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการด้านสหกรณ์และด้านบัญชี

แจ้งผู้สมัครและสมาชิกสามารถตรวจสอบ

ประกาศหมายเลขผู้สมัคร ประธานกรรมการ

กรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ

ด้านสหกรณ์และด้านบัญชีได้ที่

 

 
  Image  
 
เชิญชวน สมาชิกหรือบุคคลทั่วไปยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่บูธขายสินค้า ในวันประชุมใหญ่ ปี 2562

 
  Image  
 
มีข่าวดีมาบอก สสธท.รับสมัครสมาชิกถึง อายุ 60 ปี

 
 
 
  Image  
 
ประกาศ รับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562

 
  Image  
 
ประกาศจากสมาคมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

 
  Image  
 
ประกาศจากกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)
 
 
   
 
 
   
 
รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่น
 
   
 
รับดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง
 
   
 
ทำบุญสำนักงาน
 
   
 
เยี่ยมสมาชิกอาวุโส
 
   
 
อบรมหลักสูตร เสริมสร้างความรู้ด้านสหกรณ์
 
   
 
รับรางวัลนักสหกรณ์ดีเด่น
 
   
 
สหกรณ์ ฯ ศึกษาดูงาน สอ.สาธารณสุขลำปางและพร้อมจัดอบรมให้ความรู้กับสมาชิก ปี 2561
 
   
 
รวมงานทำบุญตักบาตร วันสหกรณ์แห่งชาติ
 
   
 
โครงการปันน้ำใจสหกรณ์ฯ สู่เด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน
 
   
 
สหกรณ์ ฯ รับโล่ 100 สหกรณ์ ฯ ดีเด่น
 
รหัสสมาชิก
รหัสผ่าน
 
ประกาศหมายเลขผู้สมัคร ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการด้านสหกรณ์และด้านบัญชี
ประกาศ การประมูลเช่าพื้นที่บูทร้านค้า ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
ใบสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562
ใบประชาสัมพันธ์กรรมการหมดวาระ ปี 2562
ใบขอรับเงินสวัสดิการเจ็บป่วย
รายงานกิจการประจำปี 2561
แบบฟอร์ขอเปลี่ยนแปลงการชำหนี้เงินกู้
ใบประชาสัมพันธ์ เดือน กันยายน 2562
แผนยุทธศาสตร์ ทบทวนแผนระหว่างปี 2561 - 2563
คู่มือสมาชิก ปี 2561
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
แผนจัดการบริหารความเสี่ยง
ผังงานเจ้าหน้าที่
คู่มือการร้องเรียนของสหกรณ์
แผนการควบคุมภายใน สอ.สธ.พบ. ปี 2561
 
 
  แผนที่กรุงเทพมหานคร
  เส้นทางเดินรถ ขสมก
  ตรวจสอบสภาพการจราจร กทม.
  ราคาน้ำมันวันนี้
  พยากรณ์อากาศ
  ตารางการบินไทย
  ตารางเวลาเดินรถไฟ
  ค้นหาเบอร์โทรศัพท
  ค้นหารหัสไปรษณีย
  อัตราแลกเปลี่ยนธ. ไทยพาณิชย
  ตรวจสลากรัฐบาล
  ตรวจสลากออมสิน
  ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย
  สำนักงานตำรวจแห่งชาต
  เช็คค่าโทร true
  ห้องสมุดกฎหมาย
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงานสาธรณสุขจังหวัดเพชรบุรี
  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
 
สมาคมฌาปนกิจ
  ล้าน 1 และ ล้าน 2
  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Newspaper
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส
  คม ชัด ลึก
  ข่าวสด
  กรุงเทพธุรกิจ
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  สยามกีฬา
  อ.ส.ม.ท.

 

โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ