เงินฝากออมทรัพย์
ออมทรัพย์
1.25%
ออมทรัพย์ ATM
2.10%
ออมทรัพย์พิเศษ
2.60%
ออมทรัพย์สินเพิ่มพูน
ฝากจำนวนเท่ากันทุกเดือน
ระยะเวลา 2 ปี ถึง 5 ปี
3.50%
เงินฝากประจำ
ประจำ 6 เดือน
3.10%
ประจำ 12 เดือน
3.25%
ประจำ 24 เดือน
3.50%
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

 


ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน
 
เงินกู้ฉุกเฉิน
5.50%
เงินกู้ฉุกเฉินหมุนเวียน
5.50%
เงินกู้ฉุกเฉิน(สมทบ)
5.50%
เงินกู้ฉุกเฉินเปิดเทอม
4.00%
เงินกู้สามัญ
 
เงินกู้สามัญ 72 งวด
6.20%
เงินกู้สามัญ 120 งวด
6.20%
(คงต้น/คงยอด)
 
เงินกู้สามัญ A.T.M.
6.20%
เงินกู้สามัญ(สมทบ)
6.20%
เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
6.50%
เงินกู้พิเศษ
 
เงินกู้พิเศษพาหนะ
6.75%
เงินกู้พิเศษการลงทุน
6.75%
เงินกู้พิเศษสานฝัน
6.20%
เงินกู้เคหะ (ปลูกบ้าน 30 ปี)
เงินกู้เคหะ (ปลูกบ้าน 15 ปี)
5.00%
5.00%
เงินกู้เคหะ (บ้านเก่า)
เงินกู้เคหะ (ซื้อที่ดิน/ไถ่ถอน)
5.85%
6.20%
เงินกู้เคหะ (ที่ดินบิดา,มารดา)
6.20%
เงินกู้เคหะ(แปลงสินทรัพย์เป็นทุน)
6.20%
เงินกู้สวัสดิการ
 
เงินกู้สวัสดิการคอมพิวเตอร์
6.00%
เงินกู้สวัสดิการรถจักรยานยนต์
6.00%
เงินกู้สวัสดิการรถยนต์ (เก่า,ใหม่)
6.00%
เงินกู้สวัสดิการธนวัฏ
6.00%
เงินกู้สวัสดิการค่ารักษา
6.00%
เงินกู้สวัสดิการการศึกษา
6.00%
เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อ
 
โทรศัพท์มือถือ
6.00%
เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อ
 
เครื่องปรับอากาศ
6.00%
เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อกล้อง
6.00%
เงินกู้สวัสดิการ LPG/NGV
6.00%
 
 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

 

 

วันนี้: 2 คน
ทั้งหมด: 149615 คน
 
 
  Image  
 
สหกรณ์ฯ แจ้งโอนเงิน

สหกรณ์ฯ ได้โอนเงินค่าของชำร่วยคนละ 400 บาท เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เข้าบัญชีออมทรัย์ ATM และสำหรับสมาชิกอาวุโส สหกรณ์ฯ ได้โอนเงินเกื้อกูลสมาชิกอาวุโสเข้าบัญชีสวัสดิการสมาชิก ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ

 
 
 
 
  Image  
 
มีข่าวดีมาบอก สสธท.รับสมัครสมาชิกถึง อายุ 60 ปี

 
  Image  
 
โครงการฉุกเฉินเปิดเทอม ดอกเบี้ย 4 % และ วิธีการเข้าเว็ปไซร์

 
  Image  
 
ใบประชาสัมพันธ์ เดือน มิถุนายน 2562

 

 
 
 
  Image  
 
ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

 
  Image  
 
ประกาศจากสมาคมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

 
  Image  
 
ประกาศจากกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)
 
 
 
   
 
 
   
 
รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่น
 
   
 
รับดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง
 
   
 
ทำบุญสำนักงาน
 
   
 
เยี่ยมสมาชิกอาวุโส
 
   
 
อบรมหลักสูตร เสริมสร้างความรู้ด้านสหกรณ์
 
   
 
รับรางวัลนักสหกรณ์ดีเด่น
 
   
 
สหกรณ์ ฯ ศึกษาดูงาน สอ.สาธารณสุขลำปางและพร้อมจัดอบรมให้ความรู้กับสมาชิก ปี 2561
 
   
 
รวมงานทำบุญตักบาตร วันสหกรณ์แห่งชาติ
 
   
 
โครงการปันน้ำใจสหกรณ์ฯ สู่เด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน
 
   
 
สหกรณ์ ฯ รับโล่ 100 สหกรณ์ ฯ ดีเด่น
 
รหัสสมาชิก
รหัสผ่าน
 
ใบขอรับเงินสวัสดิการเจ็บป่วย
รายงานกิจการประจำปี 2561
แบบฟอร์ขอเปลี่ยนแปลงการชำหนี้เงินกู้
ใบประชาสัมพันธ์ เดือน มิถุนายน 2562
แผนยุทธศาสตร์ ทบทวนแผนระหว่างปี 2561 - 2563
คู่มือสมาชิก ปี 2561
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
แผนจัดการบริหารความเสี่ยง
ผังงานเจ้าหน้าที่
คู่มือการร้องเรียนของสหกรณ์
แผนการควบคุมภายใน สอ.สธ.พบ. ปี 2561
คู่มือการจัดวางระบบการควบคุมภายใน สอ.สธ.พบ 61
แบบฟอร์มเงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกเว็ปไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำกัด
แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน(สมทบ)
 
 
  แผนที่กรุงเทพมหานคร
  เส้นทางเดินรถ ขสมก
  ตรวจสอบสภาพการจราจร กทม.
  ราคาน้ำมันวันนี้
  พยากรณ์อากาศ
  ตารางการบินไทย
  ตารางเวลาเดินรถไฟ
  ค้นหาเบอร์โทรศัพท
  ค้นหารหัสไปรษณีย
  อัตราแลกเปลี่ยนธ. ไทยพาณิชย
  ตรวจสลากรัฐบาล
  ตรวจสลากออมสิน
  ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย
  สำนักงานตำรวจแห่งชาต
  เช็คค่าโทร true
  ห้องสมุดกฎหมาย
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงานสาธรณสุขจังหวัดเพชรบุรี
  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
 
Newspaper
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส
  คม ชัด ลึก
  ข่าวสด
  กรุงเทพธุรกิจ
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  สยามกีฬา
  อ.ส.ม.ท.
   
 
Televisions
  ช่อง 11
  ช่อง 3
  ช่อง 5
  ช่อง 7
  ช่อง 9
   
   
   
   

 

โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ