เงินฝากออมทรัพย์
ออมทรัพย์
1.15%
ออมทรัพย์ ATM
2.00%
ออมทรัพย์พิเศษ
2.40%
ออมทรัพย์สินเพิ่มพูน
ฝากจำนวนเท่ากันทุกเดือน
ระยะเวลา 2 ปี ถึง 5 ปี
3.30%
เงินฝากประจำ
ประจำ 6 เดือน
2.90%
ประจำ 12 เดือน
3.05%
ประจำ 24 เดือน
3.30%
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562

 


ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน
 
เงินกู้ฉุกเฉิน
5.35%
เงินกู้ฉุกเฉินหมุนเวียน
5.35%
เงินกู้ฉุกเฉิน(สมทบ)
5.35%
เงินกู้ฉุกเฉินเปิดเทอม
4.00%
เงินกู้ฉุกเฉินปันผล - เฉลี่ยคืน
4.00%
เงินกู้สามัญ
 
เงินกู้สามัญ 72 งวด
6.05%
เงินกู้สามัญ 120 งวด
6.05%
(คงต้น/คงยอด)
 
เงินกู้สามัญ A.T.M.
6.05%
เงินกู้สามัญ(สมทบ)
6.05%
เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
6.35%
เงินกู้พิเศษ
 
เงินกู้พิเศษพาหนะ
6.75%
เงินกู้พิเศษการลงทุน
6.20%
เงินกู้พิเศษสานฝัน
6.05%
เงินกู้เคหะ (ปลูกบ้าน 30 ปี)
เงินกู้เคหะ (ปลูกบ้าน 15 ปี)
4.85%
4.85%
เงินกู้เคหะ (บ้านเก่า)
เงินกู้เคหะ (ซื้อที่ดิน/ไถ่ถอน)
5.70%
6.05%
เงินกู้เคหะ (ที่ดินบิดา,มารดา)
6.05%
เงินกู้เคหะ(แปลงสินทรัพย์เป็นทุน)
6.05%
เงินกู้สวัสดิการ
 
เงินกู้สวัสดิการคอมพิวเตอร์
6.00%
เงินกู้สวัสดิการรถจักรยานยนต์
6.00%
เงินกู้สวัสดิการรถยนต์ (เก่า,ใหม่)
6.00%
เงินกู้สวัสดิการธนวัฏ
6.00%
เงินกู้สวัสดิการค่ารักษา
6.00%
เงินกู้สวัสดิการการศึกษา
6.00%
เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อ
 
โทรศัพท์มือถือ
6.00%
เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อ
 
เครื่องปรับอากาศ
6.00%
เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อกล้อง
6.00%
เงินกู้สวัสดิการ LPG/NGV
6.00%
 
 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562

 

 

วันนี้: 19 คน
ทั้งหมด: 166370 คน
 
 
  Image  
 
ผู้สมัครประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2562

 
 
 
 
  Image  
 
รายงานกิจการประจำปี 2562 สมาชิกสามารถดาวน์โหลดได้ที่ หัวข้อ ดาวน์โหลดเอกสาร ทางด้านขวามือ

 
  Image  
 
มีข่าวดีมาบอกและใบประชาสัมพันธ์ เดือน ตุลาคม 2562

 
  Image  
 
วิธีการเข้าเว็ปไซร์

 
 
 
  Image  
 
ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ย เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ การเงินในปัจุบัน

 
  Image  
 
ประกาศจากสมาคมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

 
  Image  
 
ประกาศจากกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)
 
 
   
 
 
   
 
รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่น
 
   
 
รับดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง
 
   
 
ทำบุญสำนักงาน
 
   
 
เยี่ยมสมาชิกอาวุโส
 
   
 
อบรมหลักสูตร เสริมสร้างความรู้ด้านสหกรณ์
 
   
 
รับรางวัลนักสหกรณ์ดีเด่น
 
   
 
สหกรณ์ ฯ ศึกษาดูงาน สอ.สาธารณสุขลำปางและพร้อมจัดอบรมให้ความรู้กับสมาชิก ปี 2561
 
   
 
รวมงานทำบุญตักบาตร วันสหกรณ์แห่งชาติ
 
   
 
โครงการปันน้ำใจสหกรณ์ฯ สู่เด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน
 
   
 
สหกรณ์ ฯ รับโล่ 100 สหกรณ์ ฯ ดีเด่น
 
รหัสสมาชิก
รหัสผ่าน
 
ทะเบียนคุมปันผลค้างจ่ายปี2550-2561
ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพไม่ได้ใช้งาน
รายงานกิจการประจำปี 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
ประกาศหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ แทนตำแหน่งที่ว่างก่อนครบวาระ ประจำปี 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลเช่าพื้นที่บูทร้านค้า ในวันประชุมใหญ่ ประจำปี 2562
คำขอกู้เงิน ประเภทฉุกเฉินปันผล (พิมพ์ หน้า-หลัง ให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน)
ระเบียบเงินกู้สามัญ
ประกาศหมายเลขผู้สมัคร ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการด้านสหกรณ์และบัญชี ประจำปี2562
ใบขอรับเงินสวัสดิการเจ็บป่วย
แบบฟอร์ขอเปลี่ยนแปลงการชำหนี้เงินกู้
ใบประชาสัมพันธ์ เดือน ตุลาคม 2562
แผนยุทธศาสตร์ ทบทวนแผนระหว่างปี 2561 - 2563
คู่มือสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารรสุขเพชรบุรี จำกัด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
 
 
  แผนที่กรุงเทพมหานคร
  เส้นทางเดินรถ ขสมก
  ตรวจสอบสภาพการจราจร กทม.
  ราคาน้ำมันวันนี้
  พยากรณ์อากาศ
  ตารางการบินไทย
  ตารางเวลาเดินรถไฟ
  ค้นหาเบอร์โทรศัพท
  ค้นหารหัสไปรษณีย
  อัตราแลกเปลี่ยนธ. ไทยพาณิชย
  ตรวจสลากรัฐบาล
  ตรวจสลากออมสิน
  ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย
  สำนักงานตำรวจแห่งชาต
  เช็คค่าโทร true
  ห้องสมุดกฎหมาย
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงานสาธรณสุขจังหวัดเพชรบุรี
  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
 
สมาคมฌาปนกิจ
  ล้าน 1 และ ล้าน 2
  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Newspaper
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส
  คม ชัด ลึก
  ข่าวสด
  กรุงเทพธุรกิจ
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  สยามกีฬา
  อ.ส.ม.ท.

 

โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ